Konstgräs och miljö - Åtgärder på kort och lång sikt

SEKA Miljöteknik AB kommer att delta i konferensen Konstgräs och Miljö den 10/4 i Solnahallen 9:00-16:00.

Vi kommer att visa upp våra produkter framtagna för att reducera utsläppen av mikroplaster vid konstgräsanläggningar, men även delta i diskussioner kring detta ämne under konferensen.