Information om ny lagstiftning gällande spårbarhet av farligt avfall

Den 1/11–2020 träder ny lagstiftning om rapporteringsskyldighet av farligt avfall till naturvårdsverkets databas in. Detta är ett led av ökade krav på spårbarhet av landets avfallsflöden. I korthet innebär det att, enligt avfallsförordningens kap 6, anteckningsskyldiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar med eller behandlar farligt avfall skall föra in uppgifter digitalt i Naturvårdsverkets avfallsregister. Vi på SEKA Miljöteknik AB agerar gärna ombud åt er, och tar därmed på oss ansvaret för att på ett korrekt sätt föra in efterfrågade uppgifter i registret för det avfall vi hämtar. Hör av er till oss så berättar vi hur ni gör för att teckna ett ombudsavtal!