Vatten- och sedimentundersökningar

SEKA miljöteknik AB utför vattenanalys och provtagningar på sediment för utredning av potentiella föroreningar.


Skräddarsydda lösningar inom vattenanalys

SEKA Miljöteknik erbjuder skräddarsydda lösningar inom vattenanalys till myndigheter, företag och privatpersoner. Vi på SEKA är väletablerade som konsultbolag inom olika miljöområden, där vattenanalys och vattenundersökningar, utgör en stor del av vår verksamhet. Vi har ett antal konsulter med specialinriktning inom både mark, vatten, miljö och avfall.

Inom vattenanalys och provtagning av olika typer av förorenade vatten, kan vi på SEKA erbjuda allt från projektering till sanering.


 

Provtagning och vattenanalys kan ske i exempelvis:

  • Grundvatten

  • Dagvatten/ytvatten

  • Oljeavskiljare (funktionskontroll och provtagning)

  • Naturvatten

  • Sediment

  • Biota

Kontakta SEKA Miljöteknik! 

Vi hjälper dig med allt rörande provtagning på dagvatten - från projektering till analys. Hos oss får du alltid ett skräddarsytt upplägg som passar just dina behov och förutsättningar. Välkommen till oss på SEKA Miljöteknik!