Farligt gods utbildning enligt ADR 1.3

Vi på SEKA Miljöteknik erbjuder utbildningar inom de krav som ställs när man arbetar kring transport av farligt gods. Våra utbildningar är specialanpassade efter er verksamhet, och innefattar allt från klassificering av farligt gods (hur man rent praktiskt ska hantera ett visst ämne) till de faktiska transporterna samt upprättande av transporthandlingar.

Våra ADR-utbildningar riktar sig till alla som har arbetsuppgifter som:

  • innefattar hantering av farligt gods 

  • personal som ansvarar för upprättande av godsdeklarationer, 

  • personal med ansvar för packning av kemikalier inför transport,

  • till lastnings- och lossningspersonal

  • samt till chaufförer. 

Farligt gods utbildning - allmän, funktionsspecifik och säkerhet

På SEKA Miljöteknik omfattar utbildningen i hanteringen av farligt gods enligt ADR 1.3, följande delar:

  • Allmän utbildning - kunskap om miljölagstiftningens grundläggande bestämmelser, och hur detta påverkar bestämmelserna för transport av farligt gods. 

  • Funktionsspecifik utbildning - kunskap om hur bestämmelserna för transport av farligt gods påverkar ens eget specifika ansvar och upprättande av åtgärder.

  • Säkerhetsutbildning - kunskap om risker, nödåtgärder och nödåtgärdsrutiner vid eventuella tillbud vid lastning och lossning i samband med transport av farligt gods - enligt ADR 1.3.

Vill du ha mer information?

Tveka inte att ta kontakt med oss på SEKA Miljöteknik!