Tillståndsärenden för miljöfarlig verksamhet

Vi på SEKA Miljöteknik AB är inte bara specialister på rådgivning och hantering av miljöfarligt avfall, vi är även ett specialistbolag inom upprättande av tillståndsärenden för miljöfarlig verksamhet.

Vi ger dig koll på lagar och förordningar för miljöfarlig verksamhet

Våra erfarna konsulter hjälper er gärna med tillståndsärenden och tolkning/användning av de förordningar som träder i kraft i samband med bedrivning av miljöfarlig verksamhet:

  • kontakt med berörda myndigheter

  • upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning 

  • ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Vi hjälper er helt enkelt med allt inom ramen för att er verksamhet skall ha en positiv utvecklingsmöjlighet i ett långt tidsperspektiv!

Välkommen att ta kontakt med oss på SEKA MIljöteknik!