Om oss

SEKA Miljöteknik AB grundades 1999 i Stockholm. Bolaget startade som en specialistverksamhet inom området farligt avfall men har under åren utökats till att även gälla transporter, rådgivning, utbildning, försäljning av produkter och tjänster inom vattenreningsområdet, miljötekniska undersökningar och utredningar, tillståndsprocesser, miljöinventeringar etc. Bolaget har en ägarhistoria där Hans Andersson Recycling, senare Veolia Recycling har varit delägare till 50%. Sedan den 1 Maj 2021 ägs återigen 100% av bolaget av dess två grundare.