Markundersökningar

I Sverige finns många tusen förorenade områden som utgör ett allvarligt hot mot hälsa och miljö. Exempel på områden i behov av markanalyser är exempelvis industriområden, bensinstationer samt avfallsdeponier.

Lång erfarenhet av markundersökningar och miljöutredning

SEKA miljöteknik AB har mångårig erfarenhet av miljöutredningar med provtagning och efterföljande utredningar, gällande markanvändning och saneringsbehov. Våra markundersökningar och miljöutredningar omfattar allt från en första okulärbesiktning och provtagning av området, till projektering, sanering och efterkontroll. 

Markundersökningar - exempel på våra tjänster:

 • Inventeringar och utredningar gällande förorenade områden

 • Inventeringar och utredningar gällande förorenade byggnader

 • Fältundersökningar och provtagning

 • Fördjupade miljöutredningar

 • Riskanalys och riskbedömning

 • Åtgärdsförslag och saneringsstrategier

 • Genomförande av sanering och borttransport av förorenade massor

 • Efterkontroll

 • Akuta miljöuppdrag (t.ex. oljeutsläpp)
   

Kontakta oss på SEKA Miljöteknik!

Vi hjälper dig från start till mål, med allt rörande markundersökningar! Hos oss får du alltid personlig kontakt direkt, och ett skräddarsytt upplägg som passar just dina förutsättningar. Välkommen att kontakta oss på SEKA Miljöteknik!