Kontakt

Vallentuna, huvudkontor

Okvistavägen 28a
186 40 Vallentuna

Öppettider lager (föranmälning krävs vid leverans): 07:30-15:30

Telefontid: 08.00-16.30
Lunch: 11.30-12.30
Mail: info@sekamiljoteknik.se
Tel: 08-235300
Orgnr: 556732-4180

Göteborg, regionalkontor

Hangarvägen 16
423 37 Torslanda

Leveranser måste föranmälas

Mail: info@sekamiljoteknik.se
Tel: 08-235300
Orgnr: 556732-4180
Patrik Karlsson, VD Farligt avfall, Miljöinventering, Sanering, Inköp
Daniel Sellberg, vice VD Farligt avfall, Utbildning, Säkerhetsrådgivare - transport av farligt gods, KMA
Mija Ahlström Ekonomiansvarig, Personalansvarig
Henrik Svahnberg Dagvattenprodukter, Miljöutredningar, Tillståndsansökningar, Mark- & vattenundersökningar
Carola Lindström Miljöutredningar, Tillståndsansökningar, Mark- & vattenundersökningar
Michael Henrich Dagvattenprodukter
Peter Berglund Lageransvarig, rivning/sanering
Ellinore Bladlund Kundmottagning, administratör
Nikola Popovic Dagvattenreningsprodukter, Göteborg