Granulatfälla för skötsel av konstgräs

Våra granulatfällor utgör effektiva lösningar för att lokalt rena dagvattnet vid konstgräsplaner. 

Konstgräset kräver sin skötsel 

Konstgräsplaner tycks ha kommit för att stanna. Fördelarna jämfört med naturligt gräs kan vara flera och årligen anläggs runt 100 nya planer runtom i landet. Forskning visar dock bland annat att det finns en lokal miljörisk i anslutning till konstgräsplaner och att miljöfarliga ämnen riskerar läcka och hamna i anslutande vattendrag. I en färsk rapport gör IVL bedömningen att konstgräsplaner utgör den näst största bidragande källan till mikroplaster i haven efter biltrafik. 

Granulat från konstgräsplaner försvinner och måste fyllas på, årligen uppskattas ett svinn om 3 – 5 ton per elvamannaplan varav en stor del följer med dagvattnet från anläggningen.

Granulatfällan sparar på miljön

SEKA erbjuder en kostnadseffektiv lösning som möjliggör uppsamling av det granulat som följer med ytvattnet ned i brunnarna.

Med hjälp av en filterpåse i slitstark nylon samlas det granulat som når brunnen upp vilket möjliggör ett återbruk av materialet. Anläggningspersonal på plats tömmer enkelt filterpåsen vid behov och återför materialet till planen. Detta medför en besparing av materialkostnader och bidrar till en bättre miljö!

Lösning med många fördelar:

  • Tömning av filterpåsen utförs enkelt och sker vid behov. (Tömningsfrekvensen beror av tillströmningen av granulat.) 

  • Skötseln/tömningen av granulatfällans filter medför minimala löpande kostnader. (Om filterpåsen blir full säkerställs ett fortsatt flöde förbi filtret genom en by-passkonstruktion i ramen.) 

  • Rengöring sker genom avspolning med vatten om nödvändigt. 

Vid behov kan granulatfällan kompletteras med brunnsfilter, för att filtrera vattnet från urlakade tungmetaller och petroleumprodukter.

Välkommen att kontakta oss på SEKA Miljöteknik! 

Ta gärna kontakt med oss på SEKA, vi hjälper dig fram till din perfekta lösning!