Filtercontainer

Mobil lösning för sedimentation, avskiljning och filtrering av förorenat vatten.

Mobil lösning för vattenrening

Vi på SEKA MIljöteknik AB erbjuder uthyrning av filtercontainrar, speciellt framtagna för de fall då en stationär struktur inte är lämplig. Filtercontainern/sedimentationscontainern är också idealisk för rening av pumpat vatten där det krävs en tillfällig lösning, när krav/riktvärden ställs på förorenade ämnen i utgående vatten. 

Utöver filtercontainern har vi komplett lösning för rening av länshållningsvatten;

 • Pumpgrop
 • Flockning
 • PH-justering
 • Lamellavskiljning
 • Filtrering
 • Jonbytare
 • Biofiltrering
 • Flödesmätning och provtagning

Storlek:

Normalt 22-30 kbm, men kan anpassas efter behov.

Användningsområden för filtercontainern:

 • Byggarbetsplatser
 • PFOS från brandskum
 • Gruvindustrin
 • Tunnel- och vägbyggen etc.

Föroreningar som kan reduceras med sedimentationscontainern:

 • Tungmetaller
 • Lösningsmedel
 • Sediment
 • PCB
 • PFOS
 • Näringsämnen (kväve och fosfor)
 • Petroleumprodukter
 • Filtermedia anpassas efter typ av föroreningar samt flöde

Underhåll:

Underhåll av filtercontainern sköts genom slamtömning som enkelt och överskådligt genomförs från ett utfällbart promenadgaller. Filtermedia byts från kortsidan. Taket till containern kan levereras som heltäckt tak, av nät eller annan lösning efter önskemål.

Provtagning:

Kan genomföras både på inkommande och utgående vatten.

Kontakta SEKA Miljöteknik!

Vill du veta mer om möjligheterna med våra filtercontainrar/sedimentationscontainrar? Med oss kan du alltid räkna med personlig service och en skräddarsydd projektering som passar just dina behov. Välkommen att ta kontakt med oss på SEKA Miljöteknik!