Filter efter befintlig oljeavskiljare

SEKA Miljöteknik AB kan presentera en rad marknadsledande produkter inom området dagvattenrening. För verksamheter som har oljeavskiljare men ändå inte uppfyller utsläppskraven på grund av t.ex. för höga halter av metaller finns en mycket effektiv lösning.

Flexibelt filter för efterfiltrering efter oljeavskiljare

Vi kan stolt presentera vår filterbrunn för efterfiltrering och rening av dagvatten! Detta filter är avsett för att göra ett sista reningssteg av dagvattnet, innan det når VA-system eller recipient. Filtret är idealiskt för placering efter slam- och oljeavskiljare, och avhjälper problemet med vatten som inte uppfyller kraven på utgående dagvatten. 

Filter med många fördelar:

  • Hög flödeskapacitet.

  • Hög avskiljningseffekt på tungmetaller. Resultat från metallskrotsanläggningar indikerar på >80% avskiljning av kadmium, koppar och krom.

  • Integrerad flödeslåda för enkel provtagning av bly och zink.

  • Flödeslådan dimensioneras efter beräknat vattenflöde och möjliggör flödesproportionerlig provtagning på ett enkelt sätt.

  • Flödeslådan dimensioneras efter beräknat vattenflöde och möjliggör flödesproportionerlig provtagning på ett enkelt sätt.

  • Bräddningsfilter.

  • Basutförandet är en 1400 mm rund brunn, men storleken på brunnen kan dimensioneras efter mängd förorening och vattenflöde.

  • Integrerat slamfång och oljeavskiljning.

  • FIltret medför ett enkelt underhåll.

Kontakta oss på SEKA Miljöteknik!

Vill du ha mer information om våra filter för efterfiltrering efter oljeavskiljare? Tveka inte att höra av dig till oss på SEKA, vi hjälper dig!