Farligt avfall

SEKA Miljöteknik är ett företag med såväl bredd som djup i kompetens kring hantering och omhändertagande av miljöfarligt avfall. För oss är engagerad och fokuserad service vår ständiga prio 1 - med oss kan du alltid räkna med snabb och effektiv återkoppling och professionellt genomförda serviceinsatser i alla led. Personliga och långsiktiga relationer med er som kunder, är något vi alltid eftersträvar och ser som det bästa betyg vi kan få.

Kontakta oss!

Vad kan vi hjälpa er verksamhet med? Tveka inte att skicka iväg ett mail via vårt kontaktformulär!
 

SEKA Miljöteknik erbjuder följande tjänster:                   

Farligt avfall finns inom många olika verksamhetsområden: 

 • Tryckerier
 • Laboratorier
 • Universitet och skolor
 • Läkemedelsindustrin
 • Produktionsindustrier  
 • Kommuner och landsting
 • Fastighetsägare
 • Båtklubbar
 • Sjukvården
 • Verkstäder

Vad är farligt avfall? 

Farligt avfall definieras som avfall av miljöfarliga ämnen med olika typer av egenskaper som till exempel att det är brandfarligt, frätande, cancerframkallande, smittförande och ekotoxiskt etc.

Farligt avfall kan skada både människor, djur och miljö om det lämnas på fel ställe. Farligt avfall får inte slängas bland övrigt avfall eller spolas ner i avloppet, utan måste lämnas till särskild insamling.

Vad är skillnaden mellan farligt avfall och farligt gods? 

Farligt gods är farliga ämnen vars egenskaper kan orsaka skador på människa, djur, miljö och egendom.

Kraven för att transportera farligt gods framgår av MSB;s föreskrifter för transport av farligt gods. Krav ställs på förpackningar, märkning, lastning/lossning, transportsäkring, typ av fordon, chaufför etc.

Hur vi på SEKA kan hjälpa er med ert farliga avfall 

Farligt avfall får bara lämnas till anläggningar som har ett särskilt tillstånd för att ta emot det. Det är ni som avsändare är ansvariga för att ert farliga avfall och farligt gods hanteras, dokumenteras, transporteras och lämnas på godkänt vis, men vi hjälper er gärna. 

SEKA kan utreda, strukturera, märka och effektivisera er hantering av det farliga avfallet. Vi hjälper er också att transportera och göra oss av med det farliga godset på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt.

Hur går insamlingen till? 

Vi samlar in avfallet, antingen till vårt mellanlager eller som direkttransport till slutmottagaren/behandlingsanläggningen. Vilken väg avfallet går beror på typ av avfall och mängder. 

Insamlingen/transporten sker med lastbilar eller mindre transportbilar beroende på omfattning. Är det fråga om material som kräver särskild bedömning/klassificering inför transport kan vi ha behov av att skicka en kemist före utförd transport. Detta gör vi för att säkerställa att klassificering, emballering och märkning följer gällande lagstiftning. 

Normalt hämtar vi det farliga avfallet inom 3 – 5 arbetsdagar, men avvikelser kan givetvis förekomma under högsäsonger. Vi erbjuder både engångshämtningar eller löpande/tidsplanerade hämtningar efter kundens önskemål.

Exempel på farligt avfall för verksamheter 

Allt som drivs med sladd eller batteri 

 • Datorer och mobiltelefoner
 • Batterier
 • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Vitvaror
 • Verktyg

Giftiga/brandfarliga material 

 • Gastuber, gasol
 • Sprayburkar
 • Byggmaterial med PCB, asbest

Rengöringsmedel och kemikalier 

 • Bekämpningsmedel
 • Laboratoriekemikalier
 • Metallhaltigt slam
 • Rengöringsmedel - Kalkborttagare, polish, golvmedel
 • Ammoniak, kalklösare
 • Lösningsmedel - T-sprit, bensin, aceton

Olja 

 • Smörolja
 • Motorolja
 • Spillolja
   
bilder/dsc-0650-1
bilder/seka1
2019-02/milj-sk-p-med-ny-logga-2018
2019-02/kem-p-g-rd