EcoVault-DN

EcoVault-DN är en struktur för denitrifikation av dagvatten som fungerar som ett komplement till EcoVault, men även som fristående lösning.

EcoVault-DN - för effektivare rening av dagvatten

Vi på SEKA MIljöteknik är distributörer för EcoSense Internationals produkter för rening av dagvatten. EcoVault är ett mycket anpassningsbart och högeffektivt magasin för dagvattenrening. EcoVault dagvattenmagasin är utvecklat för att vara kompatibelt med både små och stora anläggningar, och med de anpassningsbara filtren kan man i hög grad påverka vilka föroreningar som är extra prioriterade att filtrera bort. EcoVault-DN effektiviserar processen med rening av dagvatten ytterligare, då denitrifikationen - omvandlingen av nitrat till kvävgas - drastiskt minskar utsläppen av nitrat, och därmed bidrar till att minska övergödningen av hav och sjöar.  

Egenskaper hos EcoVault-DN:

  • Utför effektiv rening av näringsämnen t.ex. kväve och fosfor från dagvattnet. 

  • Finns som mobil eller stationär konstruktion.

  • Enkelt underhåll – Renspolning och lättillgänglig slamsugning mellan filterbäddar. 

  • Låg underhållskostnad - filterbyte behövs bara ca vart 5:e år.
     

Kontakta SEKA Miljöteknik!

Vill du ha mer information om EcoVault-DN, eller om någon annan av våra lösningar för rening av dagvatten? Hos oss på SEKA MIljöteknik får du alltid personlig kontakt och en skräddarsydd projektering som passar just dina förutsättningar. Välkommen att ta kontakt med oss på SEKA Miljöteknik!