Brunnsfilter för dagvatten

SEKA Miljöteknik AB kan erbjuda olika platsanpassade lösningar för filtrering av dagvatten i dagvattenbrunnar.

SEKA Miljöteknik AB kan erbjuda olika platsanpassade lösningar för filtrering av dagvatten i dagvattenbrunnar. Ett brunnsfilter kan monteras direkt i dagvattenbrunnar, och levererar en effektiv vattenrening till både befintliga och nya dagvattensystem. Typ av brunnsfilter är beroende av vilken typ av förorening som är aktuell att filtrera bort. 

Brunnsfilter med många möjligheter

Exempel på lösningar för filtrering av dagvatten kan vara:

Skräpkorgar:

  • Stor uppsamlingsvolym

  • Olika typer av material och maskstorlekar

Filterlösningar:

  • Effektiva även vid höga flöden

  • Olika typer av filtermedia beroende på förorening

Filtrering av dagvatten i tätbebyggd miljö


Brunnsfilter är idealiska i en relativt tätbebyggd miljö, där föroreningsbelastningen är måttlig till hög, och där det inte finns utrymme för andra dagvattenlösningar. Exempel på platser som ofta är lämpliga för installation av brunnsfilter för dagvatten, är parkeringsplatser, bensinstationer, eller till exempel industriområden. 

Ta kontakt med oss på SEKA Miljöteknik!

Vill du veta mer om våra brunnsfilter för dagvatten? Välkommen att ta kontakt med oss på SEKA, vi hjälper dig fram till din perfekta lösning!