Övriga produkter

VaultOx

VaultOx är en kemisk rening för stillastående vatten. VaultOx förhindrar att det uppstår en dålig miljö i vattnet mellan regntillfällen och kan användas i EcoVault, dagvattendammar eller i t.ex. befintliga slamavskiljare.  VaultOx bidrar till att öka halten fritt syre, binda fosfor, höja och buffra pH, sänka COD / BOD och bakterietillväxt, reducera svavelväte och ammonium och bidra till att  fälla ut och absorbera lösta metaller m.m.

NutriGone

Filtermedia för bioaktiv denitrifikation, reducering av tungmetaller och adsorbering av fosfor.
Naturligt filtermedia för användning i EcoVault - DN, DeNitra - Vault, filtercontainer eller direkt i dammar och våtmarker.

Oljelänsor

Kvalitativa oljelänsor med hög absorbtionsförmåga. 

  • Olika tjocklekar och längder
  • Slitstarkt ytternät
  • Kopplingsbara med tillhörande karbinhakar