AVFALLSHANTERING, VATTENRENING OCH MARKUNDERSÖKNINGAR - VI HAR KUNSKAPEN

Vi på SEKA Miljöteknik sköter hantering och insamling av farligt avfall på ett miljöriktigt sätt och hjälper kommuner och verksamheter med miljöutredningar och att rena sitt dagvatten. Hos oss får du alltid effektiv service - där och när det passar er.

En giftfri framtid i fokus

Vi hjälper er verksamhet med bland annat:

  • Klassificering, emballering och transport av farligt avfall och gods till destruktion

  • Rådgivning om avfallshantering för att t.ex underlätta dokumentation enligt den nya lagen om spårbarhet

  • Uthyrning av miljöcontainer

  • Produkter för stor till småskalig rening av dagvatten

En giftfri framtid i fokus

SEKA Miljöteknik AB - från avfallshantering till vattenanalys

SEKA Miljöteknik startade 1999, som en specialistverksamhet inom området farligt avfall. Numera hjälper vi även till med transporter, rådgivning, utbildning, försäljning av produkter och tjänster inom vattenreningsområdet, miljötekniska undersökningar och utredningar, tillståndsprocesser, miljöinventeringar m.m.

SEKA Miljöteknik AB - från avfallshantering till vattenanalys

Vattenrening för renare sjöar och hav

Vi arbetar hårt för renare sjöar och hav. Här hittar du ett brett sortiment av produkter för rening och hantering av dagvatten, reducering av lösta föroreningar, olja, partiklar, mikroplaster etc.

Ett produktexempel är EcoVault från EcoSense, ett dagvattenmagasin med specialanpassat filterpaket. Vi erbjuder också exempelvis filtercontainrar som alternativ till stationära filtreringslösningar. 

 

Vattenrening för renare sjöar och hav

Konsulttjänster med miljö i fokus

Vi på SEKA Miljöteknik AB är väletablerade som konsultbolag inom flera olika miljöområden, och vi är stolta över att våra miljökonsulters tjänster bidrar till att uppfylla Sveriges miljömål!  Vi kan erbjuda konsulttjänster med inriktning inom både mark, vatten, avfall och miljö. Genom oss kan du få hjälp med allt från miljöutredningar, markundersökningar, miljöinventeringar - från projektering till sanering.

Välkommen att läsa mer om våra olika konsultområden, under respektive menyflik under Konsult. 


Vill du komma i kontakt med oss på SEKA Miljöteknik? Tveka inte att skicka iväg ett mail via vårt kontaktformulär! 

Konsulttjänster med miljö i fokus